ตารางอบรมปฏิบัติธรรม ประจำปี 2562
ณ ธรรมสถานว่องวานิช จ.สมุทรปราการ จำนวนรุ่นละ 80 คน
วันที่อบรม หลักสูตร วิทยากร เจ้าภาพ ลงทะเบียน
เดือนมกราคม
ส.19 - ส.19 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
-
เดือนกุมภาพันธ์
อา.10 - อา.10 ทำบุญคล้ายวันเกิด อ.ไวรุศมณี
คณะศิษย์แสดงมุทิตาสักการะ
กองบุญหมื่นฟ้า
-
ศ.15 - อา.17 วิปัสสนากรรมฐาน
พระมหาปัญญา, พระอาจารย์.มาลา
เจ้าภาพผู้จัด คุณพรทิพย์ วรพิชัยวัฒน์
Link
ส.16 - ส.16 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
-
จ.25 - พ.27 เผชิญความตายอย่างสงบ
พระอาจารย์ ไพศาล วิสาโล
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Link
เดือนมีนาคม
ศ.1 - อา.3 รักษาใจผู้ป่วย
พระอาจารย์.ครรชิต อกิญจโน
ครอบครัวโกสิยพงษ์,ครอบครัวอมรสิงห์เวช,
Link
ศ.8 - อา.10 ปฏิบัติธรรม
ดร.ไชย ณพล อัครเศรษฐ์
มูลนิธิอุทยานธรรม
-
ศ.15 - อา.17 การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล
คณะศิษย์หลวงแม่อุบาสิกาเพียงเดือน
บ้านจิตกุศล
Link
ส.16 - ส.16 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
-
ศ.22 - อา.24 I SEE YOU
คุณอรุณชัยและทีมงาน
คุณอรุณชัย
-
จ.25 - จ.25 สนทนาธรรม
หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
มูลนิธิว่องวานิช
Link
ส.30 - ส.30 ปฏิบัติธรรม
พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก
คุณพีรพัฒน์ ฐานิตย์
-
อา.31 - อา.31 ฟังธรรม
พระอาจารย์วัดธรรมมงคล
ศิษย์วัดธรรมมงคลรุ่น 39
-
เดือนเมษายน
ศ.5 - อา.7 St.Luke's Genius
ธรรมอารมณ์ดีองค์ม่อน
บ.อังกฤษตรางู 1/62
Link
ศ.19 - อา.21 ธรรมบุตร
พระครูสังฆรักษ์ปัญญา
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Link
ส.20 - ส.20 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
-
ศ.26 - อา.28 กลับมารู้สึกตัว
พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
ครอบครัวคุรีเมฆินทร์ ,ครอบครัว ตั้งตรงศักดิ์ ,คุณอัชยา ตันนิรันดร และคุณ สุรางค์รัตน์ บัวทอง
Link
เดือนพฤษภาคม
ศ.3 - อา.5 St.Luke's Genius
พระครูสังฆรักษ์ปัญญา
บ.อังกฤษตรางู 2/62
Link
ศ.10 - อา.12 เดินจิตสติปัฏฐานสี่
พระมหาวรพรต กิตติวโร
มูลนิธิว่องวานิช
Link
พ.15 - อา.19 วิปัสสนาผู้สุงอายุ
พระมหาบุญช่วย พระมหาประนอม และอาจารย์มยุรี ลิขิตสุนทรกุล
พญ.พัชรินทร์ ตันติธาดาพิทักษ์
Link
ส.18 - ส.18 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
-
ศ.24 - อา.26 ปาฏิหารย์แห่งการตื่นรู้
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
กลุ่มบุญสัมพันธ์
-
เดือนมิถุนายน
ส.1 - อา.2 ตื่นรู้ในจิต
พระอาจารย์ไวรุศมุณี
กองบุญหมื่นฟ้า
Link
ศ.7 - อา.9 ปฏิบัติธรรม
ดร.ไชย ณพล อัครเศรษฐ์
มูลนิธิอุทยานธรรม
-
ส.15 - ส.15 กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
กิจกรรม "ธรรมในสวน" ธรรมสถานว่องวานิช
-
ศ.21 - อา.23 วิปัสสนากรรมฐาน
พม.ปัญญา, พระ อ.มาลา
จินตนาแก๊งค์
Link
ส.29 - อา.30 ปฏิบัติธรรม
พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
ทพ.แสงชัย-ทพญ.นงลักษณ์ โสภณสกุลสุข (รับสมัครผ่านเจ้าภาพ LINE ID : @dhamma)
-
**ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข**
สำหรับหลักสูตรอื่นๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานมูลนิธิว่องวานิช
ข้อมูลการติดต่อ
สนง.มูลนิธิว่องวานิช
โทร. 02-385-2402, 02-755-7323 โทรสาร 02-385-2403
สมัครผ่าน www.britishdispensary.com หรือ E-mail : vongvanij2557@gmail.com หรือ dech2498@yahoo.com

แนะนำมูลนิธิว่องวานิช  https://youtu.be/pkg5keVbRcI
แนะนำธรรมสถานว่องวานิช  https://youtu.be/1cFALUpNsfw
ระเบียบในการปฏิบัติธรรม ณ ธรรมสถานว่องวานิช  https://youtu.be/cXqvvzHs2Ag

แก้ไขปรับปรุงเมื่อวันที่ 08/03/62