บริษัท ห้างขายยาอังกฤษ (ตรางู) จำกัด ดำเนินธุรกิจ ดังนี้

 • Wholesales
 • Retail
 • Trading

บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด ดำเนินธุรกิจ ดังนี้

 • การผลิตสินค้า
  • - สินค้าของใช้ส่วนตัว (Personal Care)
  • - สินค้าเวชภัณฑ์และสมุนไพร (Health Care & Food Supplement)
 • International Business
เครื่องหมายการค้า

กลุ่มสินค้าของใช้ส่วนตัว

ตรางู (Snake Brand), เซนลุกซ์ (St. Luke's), ควินนา (Quina)

กลุ่มสินค้า เวชภัณฑ์และสมุนไพร

Gelimag, Emulax, Neozolone, Sketolene, Sedetuss, Expiran, Mul-Tab, Viradyl, Androlic, Nature-All, Herb Master, Cast Comfort
           

บริษัท บริทิช ดิสเพนซารี่ คอนซูมเมอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้า ดังนี้

 • สินค้าของใช้ส่วนตัว (Personal Care)
 • สินค้ากลุ่มสกินแคร์ (Skin Care)
เครื่องหมายการค้า

“ทีทรี” (Tea Tree), “สกาแคร์” (Scacare) และ “นัวริส” (Noiris)

บริษัท บริทิช ดิสเพนซารี่ เฮลท์แคร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้า ดังนี้

 • สินค้าเวชภัณฑ์และสมุนไพร (Health Care & Food Supplement)

บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) สาย 5 จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านรับจ้างการผลิต